Πολιτισμός και Φυσική επιλογή

Πολιτισμός και Φυσική επιλογή

Φιλοσοφική και ανθρωπολογική προσέγγιση της πολιτισμικής εξέλιξης από τον Κωνσταντίνο Μαρίτσα. Κατεβάστε το ελεύθερα τώρα.

...δείτε περισσότερα

Wittgenstein - Tractatus Logico-Philosophicus

Wittgenstein - Tractatus Logico-Philosophicus

Το σπουδαιότερο δείγμα της Αναλυτικής Φιλοσοφίας στα νεότερα χρόνια.

...δείτε περισσότερα

Hobbes - Leviathan

Hobbes - Leviathan

Ο πρώιμος ευρωπαϊκός στοχασμός περί της ουσίας του πολίτη-ανθρώπου και της συμβάσεως που συνάπτει με την κοινωνία για να ενταχθεί σε αυτή.

...δείτε περισσότερα

Machiavelli - Ο Ηγεμών

Machiavelli - Ο Ηγεμών

Η ενδιαφέρουσα θεωρία περί του ιδανικού ηγεμόνος από τον Μακιαβέλι.

...δείτε περισσότερα

Μarquis de Sade

Μarquis de Sade

120 ημέρες στα Σόδομα.

...δείτε περισσότερα

Nietzsche - Τάδε έφη Ζαρατούστρα

Nietzsche - Τάδε έφη Ζαρατούστρα

Το πιο γνωστό κείμενο του Νίτσε.

...δείτε περισσότερα

Rousseau - Αιμίλιος

Rousseau - Αιμίλιος

Το πιο εμπνευσμένο βιβλίο παιδαγωγικής που έχει γραφτεί στον ύστερο δυτικό πολιτισμό.

...δείτε περισσότερα

Αριστοτέλης

Αριστοτέλης

Ηθικά Νικομάχεια (Τόμοι Α & Β). Μικρά Φυσικά (Τόμοι Α & Β). Περί Ψυχής. Όλα σε πρωτότυπο.

...δείτε περισσότερα  


Νέα διεθνής αρθρογραφία

Back To The Open Future

Συγγραφέας: Elizabeth Barnes, Ross P Cameron


Computational Generation of Referring Expressions: A Survey

Συγγραφέας: Emiel Krahmer, Kees van Deemter


Faking of the Implicit Association Test Is Statistically Detectable and Partly Correctable

Συγγραφέας: Anthony S. Brown, Nicola S. Gray, Robert J. Snowden


Shall We Tango? No, but Thanks for Asking

Συγγραφέας: Daniel C. Dennett


Knowing Your Own Beliefs

Συγγραφέας: Eric Schwitzgebel


Did Frege Believe Frege’s Principle?

Συγγραφέας: Francis Jeffry Pelletier


Overview of Finite Propositional Boolean Algebras I

Συγγραφέας: Branden Fitelson


Simplicity as a Guide to Falsity?

Συγγραφέας: Ioannis Votsis


Structural Realism meets the Social Sciences

Συγγραφέας: Ioannis Votsis


Epistemic and Ontic Commitments: In Perfect Alignment?

Συγγραφέας: Ioannis Votsis© 2002-2013 filosofia.gr - Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του.

Κατασκευη ιστοσελιδων